Stichting PaRDeS - bronnen van joodse wijsheid

 

Parasja van de Week   

Lech lecha

‘En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’.

lees meer …

850 jaar aan documenten

Geniza-lezing door rabbijn Ira Goldberg

meer informatie ...

Een Chassidische ervaring  

Lees, luister en kijk wat de deelnemers aan deze succesvolle reis hebben meegemaakt in de Oekraïne.

14-daagse Studiereis naar Egypte  

Mee met Rachel Reedijk op een cultuurhistorische reis met een joodse invalshoek?

Welkom op de site van

Stichting PaRDeS

(voorheen B. Folkertsma Stichting voor Talmudica)

De Stichting PaRDeS is een studiecentrum waar iedereen welkom is die meer over het jodendom wil weten. 

Het hart van de stichting wordt gevormd door de Aschkenasy Bibliotheek, een verzameling van meer dan 8000 boeken die alle standaardwerken op het gebied van de joodse traditie omvat.

De Stichting wil iedereen laten kennismaken met het jodendom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Stichting doet dat door lezingen en studiedagen te organiseren, cursussen te geven en het blad Tenachon uit te geven.

De Stichting is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door rabbijn prof. dr. Yehuda Aschkenasy z.l.

                                                                                

  
Stichting PaRDeS

Tel: 0183 – 645006

e-mail: info@stichtingpardes.nl

Bezoekadres:

Claude Debussylaan 2-8
1082 MD Amsterdam

Postadres

Stichting PaRDeS
Postbus 325
4200 AH GORINCHEM

Rondleiding door de Yehuda Aschkenasy bibliotheek 

  


Boekenbon?

Contact

Tenachon # 40