30 maart; Joodse Meditatie

Joodse Meditatie

We zoeken onze ziel, de goddelijke vonk in onszelf.

Rabbi Menachem Mendel Schneerson

Het is niet algemeen bekend dat meditatie sinds duizenden jaren ononderbroken onderdeel geweest is van de Joodse traditie. Om twee redenen verdween het ondergronds. In de oudheid werd het te gevaarlijk geacht voor gewone mensen, en werd het een esoterische praktijk voor de geleerde elite. De Haskala, de Joodse Verlichting, die opkwam einde 18e eeuw, beoogde een rationeel Jodendom. Het is hoog tijd dat wij onze spirituele erfenis  in eigendom nemen en weer zichtbaar maken, voor allen om te beoefenen!

Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te krijgen op je eigen leven, met minder inspanning te bereiken wat je ten diepste wil, beter met frustraties om te gaan, en om je relaties te verbeteren.

Het Jodendom kent vele verschillende soorten meditaties. In 2020 zullen we weer op de maandagavonden ons daarin verder verdiepen en ze ook beoefenen.


Wanneer: 

In 2020: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 6 april

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Cursusleider: Rabbijn Hannah Nathans


Waar: De cursus vindt in samenwerking met HaMakor plaats in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek van de Stichting PaRDeS op de centrale locatie:
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,1082 MD Amsterdam.


Kosten: 

8 lessen in 2020: 138 euro

U schrijft zich in door tevoren het cursusgeld over te maken op de bankrekening van de Stichting PaRDeS: NL 80 RABO 0129 9836 59. Gebruik daarvoor de onderstaande link van uw keuze: 


Aanmelden: 

8 lessen in 2020: 138 euro


Meer info: mail met info@hamakor.nl


Download de flyer.