5 april 2020; Eretz 前ni, de Joden van Egypte

“Eretz ‘Oni,

de Joden van Egypte” 

Wat is er bekend over de vroege Hebreeërs? Voor het beantwoorden van die vraag kunnen we putten uit twee soorten bronnen: Bijbelse teksten en archeologie/Egyptologie.

Onderwerp van les 1 is de historische relatie tussen Kemet (Egypte) en Netjeroe (Kanaän), parallelle verhalen en mythen over de Uittocht.
In les 2 staat Achnaton en zijn veronderstelde monotheïsme centraal, Assmann’s theorie van de radicale breuk, en wijsheidsliteratuur die doet vermoeden dat er kruisbestuiving is geweest. Teruggevonden papyri bieden intrigerende informatie over het leven van de Joden op Elefantine.
Les 3 gaat over de vraag waarom men zo geobsedeerd is door het Oude Egypte: van opvallend veel christelijke theologen en islamitische mystici tot Champollion, die de hiërogliefen ontcijferde en de hedendaagse esoterie.

In het westen is er weinig bekend over islamitische Egyptereizers, hoewel ook zij al vroeg hebben geprobeerd de hiërogliefen te ontcijferen. Mag en kun je als jood, christen of moslim wel geraakt worden door zo'n "afgodendienst"?  De joodse traditie is ambivalent: we zijn uit, maar ook naar dat “ellendige land” gevlucht.

 

De lessen worden gegeven op zondag 5, 12 en 19 april, van 14.00 tot 16.00 uur.

Prijs: €100,-

Het lesmateriaal zal visueel m.b.v. Power Point worden toegelicht.

Docent: Dr. Rachel Reedijk, schrijver en antropoloog.

Download de flyer.