30 augustus 2020; Eretz 前ni, de Joden van Egypte

“Eretz ‘Oni,

de Joden van Egypte” 

Wat zeggen Egyptologische bronnen over de joden van Egypte?
In les 1 behandelen we de relatie tussen Kanaän (Retjenoe) en Egypte (Kemet), theorieën over de Uittocht, en de joodse nederzetting op Elefantine.
In les 2 staat de cultus van farao Achnaton centraal. Is hier werkelijk sprake van mono-theïsme? Klopt Assmann’s theorie van de “Mozaïsche” breuk?
In les 3 kijken we naar de fascinatie bij christelijke theologen en islamitische mystici voor het Oude Egypte. Wat dreef Isaac Newton en wat zoekt de esoterie in Egypte?
En tenslotte: wat zeggen rabbijnse teksten over de faraonische tijd?

 

De lessen worden gegeven op zondag 30 augustus, 6 en 13 september, van 14.00 tot 16.00 uur.


Prijs: € 75,-

U schrijft zich in door tevoren het cursusgeld over te maken op de bankrekening van de Stichting PaRDeS: NL 80 RABO 0129 9836 59. Gebruik daarvoor de onderstaande link: 

 

Aanmelden: 

3 lessen in 2020: 75 euro


 

Het lesmateriaal zal visueel m.b.v. Power Point worden toegelicht.

Docent: Dr. Rachel Reedijk, schrijver en antropoloog.

Download de flyer.