30 oktober; Managen met Mozes

Managen met Mozes:

lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag

De bijbelse verhalen over Mozes vertellen hoe deze leider bescheidenheid combineerde met overtuiging en bezieling. Hoe hij een berooide en onderdrukte groep mensen tot saamhorigheid wist te brengen; ze opvoedde tot verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Bovendien voorzag Mozes zijn mensen van een mission statement: de Tien Geboden, zodat een rechtvaardige samenleving in het land mogelijk zou worden.
Deze geschiedenis, eindeloos becommentarieerd door filosofen, exegeten, rabbijnen en zelfs psychiaters, biedt voor alle tijden een model voor leiderschap: gezag, vertrouwen, maar ook opstand, argwaan en hebzucht, het passeert allemaal de revue. 
In de cursus gebruiken wij het boekje van PaRDeS en een aantal hoofdstukken uit het commentaar bij het boek Exodus van de voormalige opperrabbijn van het Gemenebest Jonathan Sachs.

De cursus is gericht op leidinggevenden, maar ook leraren, ouders en zorgverleners en eenieder die richtlijnen voor zijn eigen leven zoekt, allen zullen hier een schat een wijsheid vinden.


Wanneer: 

Vrijdag 30 oktober, 13/11 en 27/11.

Tijd: 14.00 - 16.00 uur


Cursusleiders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

    Marcel Poorthuis           

                &                                                                   

       Bas van den Berg

 

 

 

 


Waar: 
De cursus vindt plaats in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek van de Stichting PaRDeS op de centrale locatie:
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,1082 MD Amsterdam.

N.B. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen kunnen lessen via ZOOM plaats vinden. U ontvangt daar dan tijdig bericht van.


Kosten: 
€ 50,-


Aanmelden: 

U geeft zich op door het bedrag vooraf over te maken aan NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS, onder vermelding van ‘Managen met Mozes’.

Klik op deze link.


Meer info: 
Bel: 06 19152639 of mail bwp.vdberg@ziggo.nl


Download de flyer.