22 oktober; Jonathan Sacks en Plato

Jonathan Sacks en Plato

Een gedachtewisseling en een goed gesprek.

Leven met verschil

Qua ethiek bewandelt het Joodse denken een revolutionair pad. Gaat het gangbare denken uit van universaliteit en kenbaarheid, de Joodse traditie laat nadrukkelijk ruimte voor particulariteit, verrassing en verschil.

Op deze avond “Jonathan Sacks en Plato” is de gevoeligheid binnen de Joodse traditie voor het particuliere en het verschillende onderwerp van gesprek. In zijn boek stelt Sacks dat onder Plato’s invloed de waardering in het Westen voor de eigenheid van mensen maar matig is ontwikkeld. Verschillen tussen mensen worden dan al gauw problematisch. Sacks laat vervolgens zien dat er een al eeuwen oud alternatief is voor het universalisme van Plato, in de vorm van de Joodse traditie die in haar ethiek nadrukkelijk plaats wil inruimen voor anders-zijn. Er is waardering voor particularisme in de Joodse traditie, zonder te vervallen in tribalisme, aldus Sacks.


Wanneer: Donderdag 22 oktober

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Cursusleider: 

drs. Naud van der Ven

Waar: De cursus vindt plaats in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek op de centrale locatie:

Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,1082 MD Amsterdam.


Kosten: € 20,-


U schrijft zich in door uw e-mailadres bekend te maken en tevoren het cursusgeld over te maken op de bankrekening van de Stichting PaRDeS: NL 80 RABO 0129 9836 59.

Aanmelden: 

Klik op deze link.

Meer info: 

Bel: 06 33 94 46 85 of mail met aj.vdven@xs4all.nl