Leerhuis online

Een crisis nodigt uit tot samen leren. Daarom zijn we een nieuwe rubriek gestart:

Leerhuis online

Elke week vragen we aan medewerkers van PaRDeS:

Welk artikel/boek haal je nu uit de kast om er steun en troost uit te putten en waarom?

Deze week:

  • Moulay Abdallah Ghzili met een actueel artikel over George Floyd, dat laat zien om wie het gaat.
  • Anne-Maria van Hilst over de positieve kanten van de interreligieuze dialoog

Eerdere bijdragen van: 


Webshop

Kirchner

Tenachon 46