Tenachon

Flexibel

 

Gelovigen nemen steeds vaker een flexibele houding aan tegenover hun eigen traditie. Dit kan op verscheidene manieren worden opgevat. Binnen de eigen traditie zoekt men (nieuwe) wegen om zich te verhouden tot de buitenwereld. Een vraag die daarbij speelt is: hoe open kan men zijn ten opzichte van een andere traditie zonder de eigenheid te verliezen? Daarnaast is er in onze samenleving een tendens waar te nemen waarbij grenzen tussen verschillende tradities vloeibaar worden. In de academische wereld gebruikt men hiervoor de term @multiple religious belonging@, meervoudige religieuze betrokkenheid.
Het zoeken naar nieuwe wegen treffen we aan in de kringen 1 en 3. De fluïde houding komt ter sprake in kring 2 en in het interview (kring 6).

Kring 4 stelt zich kritisch op ten opzichte van ‘vervaging’ van onderlinge grenzen. De fundamentele vraag wordt gesteld hoe flexibel men kan zijn zonder een waarheidsclaim te onderdrukken.

Kring 5 schetst de realiteit van een jongere in een samenleving waarin flexibiliteit, met name op sociaal-economisch gebied, een grote rol speelt. Hoe kan je je daarin staande houden, is de vraag.

We zijn in dit nummer ook flexibel omgegaan met de kringen: benaming en inhoud zijn minder sterk met elkaar verbonden dan u van ons gewend bent. De foto’s zijn van Huub Zeeman, straatfotograaf in Amsterdam. Hij heeft gezocht naar beelden die flexibiliteit van traditie laten zien.


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297