Tenachon

Omgang met dieren

 

INLEIDING

De verhouding tussen mens en dier staat steeds nadrukkelijker centraal in onze maatschappij. Toch zijn wij niet de eersten die hierover uitspraken doen. In de Middeleeuwen bijvoorbeeld sprak Rambam (Maimonides) al over ‘mensen en andere dieren’.

Kring 1 versterkt deze houding als volgt: ‘Met een variant op de lugubere voorspelling van Heinrich Heine, “Daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”, waag ik te zeggen: waar men dieren foltert, foltert men uiteindelijk ook mensen.’

Kring 2 bekijkt dierenparabels nader. Hoewel er een formeel onderscheid gemaakt kan worden tussen een parabel en een fabel willen beide ons mensen verhalenderwijs iets duidelijk maken, waarbij dieren een symbolische rol spelen.

Kring 3 en kring 5 behandelen het vraagstuk verdoofd dan wel onverdoofd slachten. Beide kringen schetsten een ruimte die rekening houdt met modern dierenwelzijn.

 

Kring 4 neemt de Noachitische geboden als uitgangspunt om na te denken over respect voor alle levende wezens.

In kring 6 komt aan het woord advocaat Marco van Duijn, gespecialiseerd in dierenwelzijn.

Als illustraties hebben we gekozen voor moderne kunst in de openbare ruimte, die iets vertelt over de relatie tussen mens en dier.

 

Namens de redactie,

Niek de Wilde


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar deze link.

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           06 – 40 22 89 23 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           tenachon@stichtingpardes.nl

 

ISSN: 1388-6297