Tenachon

De god-mens

 

INLEIDING

De god-mens

Het thema utopie/dystopie is helemaal ‘in’. Klassiekers als 1984, Brave New World en This Perfect Day worden weer gelezen. De filmindustrie sluit hierbij aan: The Hunger Games (2012), Her (2014). Streamingdiensten bieden talloze series aan met dit thema en ook de game-industrie doet eraan mee, met spelen waarin scenario’s worden geschetst van een wereld die stukken slechter is dan die waarin we nu leven: samenlevingen die totalitair zijn onder het mom van een utopie of die een klassenstrijd hebben ondergaan die geleid heeft tot een boven- en onderklasse, en samenlevingen waar een technologische en/of sociale verandering geleid heeft tot een postapocalyptische wereld.

Het succes van de boeken van de Israëlische historicus Yuval Noah Harari (1976) kan mogelijk gezien worden tegen deze achtergrond. In zijn Sapiens – een kleine geschiedenis van de mensheid (2014) schetst hij de stormachtige opkomst van de menssoort sapiens. De sleutel voor de ontwikkeling van homo sapiens ligt niet alleen in diens intelligentie, maar vooral in zijn verbeeldingskracht. In Homo Deus – een kleine geschiedenis van de toekomst (2016) gaat Harari een stap verder en beschrijft de mogelijke ondergang van homo sapiens door de opkomst van de supermens die zich door technologie heeft weten te perfectioneren. Alle bijdragen sluiten aan bij dit thema.

Kring 1 stelt de thematiek homo sapiens/homo deus aan de orde vanuit het scheppingsverhaal. Kring 2 onderzoekt de betekenis van homo deus in het licht van het concilie van Nicea: over de menswording van God. Kring 3 neemt beide boeken van Harari als uitgangspunt om na te denken over de zinzoekende eigenschap van homo sapiens. Kring 4 zet in op de kracht van de hoop. Ondanks cultuurpessimistische scenario’s lijken gemeenschappen die beschikken over een zingevend interpretatiekader een grotere overlevingskans te hebben. Kring 5 onderzoekt de betekenis van het begrip transcendentie in relatie tot de ‘vergoddelijking’ van de mens.
De illustraties in dit nummer zijn schilderijen van Mariecke van der Linden uit de tentoonstelling Goldbrun, waarover meer in het interview met saxofonist Yuri Honing (kring 6).

 

Namens de redactie,

Niek de Wilde


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297