Tenachon

Discipline

 

Discipline heeft lange tijd geen goede pers gehad, het stond de vrijheid in de weg. Nu we in een tijd leven van ongekende mogelijkheden, met een overdaad aan middelen, lijkt de roep om discipline terug. De problematische kant van disciplineren komt tot uiting in controle. In openbare ruimten hangen camera’s die ons gedrag volgen – of het nu op het station is, in het centrum van de stad, op de snelweg, of in een hotellobby. In het onderwijs wordt controle ‘vertaald’ met leerlingvolgsystemen en ook universiteiten houden de prestaties van studenten in de gaten. Werkgevers houden het functioneren van hun werknemers – van productiviteit tot ziekteverzuim – bij in cycli van prestatie- en beoordelingsgesprekken. Toch kan discipline ook een positievere betekenis hebben, namelijk als doorzettingsvermogen. Als een bepaalde expertise of vaardigheid die na lang trainen verworven is.

In dit nummer worden beide vormen kritisch besproken.

Kring 1 gaat in op discipline onder de rabbijnen, een vorm waarbij in het huidige tijdsgewricht spanning ontstaat tussen het zichzelf sturende, autonome individu en strenge, heteronome discipline.

Kring 2 stelt de vraag of discipline thuishoort in de vrijzinnige traditie. Via een ‘archeologische’ zoektocht komt de auteur op een bevestigend antwoord.

Kring 3 zoekt de waarde van het begrip discipline in een speelse omgang met betekenissen en zingevingsalternatieven.

Kring 4 gaat nader in op de lusten en lasten veroorzaakt door discipline.

Kring 5 houdt ons voor ogen dat discipline niet betekent dat we geen fouten mogen maken.

In kring 6 komt filosofe Marli Huijer aan het woord. Een gesprek waaruit blijkt dat discipline een plek krijgt in relaties tussen mensen.

De foto’s in dit nummer zijn van Huub Zeeman. Als straatfotograaf in Amsterdam komt hij veel voorbeelden tegen van discipline in de openbare ruimte – in ordening, aanwijzing, patronen en structurering.


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297