Tenachon

De kracht van woorden

 

INLEIDING

‘TAAL BENOEMT EEN WERKELIJKHEID, MAAR CONSTRUEERT DIE OOK. Woorden kunnen een werkelijkheid in zichzelf zijn.’ Zo begint het interview in kring 6. Duidelijker kunnen we het nauwelijks zeggen in deze tijd waarin we om de oren worden geslagen met nepnieuws, Twitterberichten, desinformatie en alternatieve feiten. Wat is de waarde van woorden in al dit geweld? Alle bijdragen erkennen de kracht van woorden, zowel de negatieve als de positieve. De negatieve kracht bestaat veelal uit te snel geuite woorden vanuit een diepe en ook zeer oppervlakkige emotie.

Kring 1 valt met de deur in huis: staat al het dagelijks gebabbel echte ontmoeting niet in de weg? De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar toch, ondanks deze erkenning is daarmee het laatste woord nog niet gezegd. Vanuit die stilte kan er gesproken worden.

Kring 2 sluit aan met een citaat uit de Jakobusbrief: ‘Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan die voortbrengen!’ Een uitspraak die we duidelijk kunnen herkennen in onze tijd. Met een zoektocht door de wijsheidsliteratuur vult de auteur uitspraken uit de rabbijnse traditie in kring 1 aan.

Kring 3 neemt een parabel uit de rabbijnse literatuur als uitgangspunt en onderzoekt hoe deze ons vandaag de dag kan helpen in de manier waarop wij onze woorden gebruiken en hoe wij omgaan met anderen.

Kring 4 sluit, zonder dat expliciet te benoemen, aan bij het Hebreeuwse woord davar, dat zowel ‘woord’ als ‘daad’ betekent. Het verband daartussen loslaten erodeert onze taal.

Kring 5 onderzoekt de kracht van woorden door een leesverslag van het boek $Nachttrein naar Lissabon$. Een verslag met een dubbele bodem, zowel het verhaal als het spel met woorden staat centraal, waarmee ‘in het wisselende licht van de woorden dezelfde dingen er heel verschillend uitzien’.

namens de redactie,

Niek de Wilde


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar deze link.

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297