Tenachon

Dromen

 

‘Dromen zijn bedrog’ klinkt het in een Nederlandse zegswijze, maar in Tenach klinkt ook ‘Het wordt de beminden in de slaap gegeven’ (Ps. 127). Juist deze spanning over de betekenis van dromen wordt in dit nummer onderzocht. In alle bijdragen wordt in mindere of meerdere mate geconcludeerd dat dromen van belang is en dat dromen van belang zijn.
Kring 1 onderzoekt opvattingen over dromen en hun realiteitswaarde binnen de rabbijnse traditie vanuit de Talmoedische uitspraak: ‘Een droom vormt een zestigste deel van profetie’. Een zestigste, dus niet de volle honderd procent.
Kring 2 ziet de droom als een vertelvorm die uitzicht en bemoediging biedt voor de eigen tijd. De vraag die daarbij gesteld wordt is of de verbeeldingskracht van de droom ons helpen kan de hemel en de aarde elkaar te laten raken.
Kunnen dromen een plaats krijgen in het sterk rationeel gekleurde humanistische perspectief? Dat is de vraag die kring 3 centraal stelt en waarop een bevestigend antwoord klinkt.
De auteur van kring 4 stelt de vraag of de droom nog toekomst heeft in een geseculariseerde en gerobotiseerde wereld. Of robots kunnen dromen blijkt daarbij minder van belang te zijn dan de stelling dat zolang de mens er is, er ook dromen zijn.
Gaat het bij de voorafgaande kringen met name over nachtdromen, in Kring 5 worden ook dagdromen besproken. Dromen die ons aanzetten tot handelen.
In kring 6 droomt de dichter Onno Kosters zich door het leven. Verwantschap tussen dromen en dichten blijkt daarin een rol te spelen.
De foto’s in dit nummer zijn van de Amsterdamse fotograaf David de Leeuw, die de poëzie van de stad aanwendt om zijn eigen dromen vorm te geven.

Namens de redactie,
Niek de Wilde


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297