Tenachon

Ouderdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor de één een zegen is, is voor de ander een vloek. Oud worden is vreselijk: aftakeling en afhankelijkheid, een ongewenst perspectief. Oud worden is mooi; een goed leven om op terug te kijken en nog voldoende om naar uit te kijken. Tussen deze twee uitersten lijkt het gesprek over ouderdom vaak gevoerd te worden. Is het mogelijk om ook anders over ouderdom te spreken? In deze Tenachon wordt dat gedaan.

Kring 1 problematiseert de twee uitersten. Hoe kan je als oudere zinnig spreken over ouderdom vanuit de traditie zonder te vervallen in een lofzang of klaagzang?

Kring 2 gaat nader in op de positie van ouderen in de vroegchristelijke traditie en laat zien dat levenservaring een voorwaarde was voor een bepaalde vorm van leiderschap.

Kring 3 beziet de ouderdom vanuit islamitisch perspectief in het licht van het natuurlijke proces tussen geboorte en dood.

Kring 4 gaat in op hoe je als oudere terugkijkt en je herinneringen vormt.

Vanuit een uitdagende stelling, ‘oud zijn is verboden’, verkent kring 5 vragen als hoe willen wij oud worden en in wat voor wereld willen wij oud worden?

In kring 6 wordt verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer geïnterviewd. Een citaat: ‘Het percentage echte sukkels is onder tachtigers precies even hoog als onder twintigers’.

De foto’s in dit nummer zijn van Ariëla Legman. Onder ‘hashtag’ #SimaGhitel deed zij via Instagram verslag van het dagelijks leven van haar hoogbejaarde moeder.  


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297