Mussar-beweging gaat in Nederland online

Geplaatst op 18-01-2016

De Mussar-beweging in Nederland heeft een modern ogende website ontwikkeld die Joodse spirituele kennis uit eeuwenoude bronnen toegankelijk maakt voor een eigentijds publiek.

 ‘Het best bewaarde Joodse geheim’: zo introduceert de nieuwe website over Mussar zichzelf.

Mussar biedt een authentiek joods pad aan voor spirituele ontwikkeling. Een pad dat ook bewandeld kan worden zonder kennis van het Hebreeuws en ook wanneer men niet van jongs af aan is opgevoed met Jodendom. Het blijkt dat werken met Mussar, de belangstelling hiervoor juist aanwakkert.

De nieuwe website (www.mussar.eu) is gemaakt door de Stichting Mussar Institute Europe, mede opgericht door Henri Vogel, de vertaler van ‘Everyday Holiness’, het boek van Alan Morinis (Nederlandse titel ‘Het Heilige in het Alledaagse’), in samenwerking met David Simon, Dick Hage en Marga Vogel.

In Nederland is Mussar met name geïntroduceerd door Daniël Beaupain. Elf jaar geleden reisde hij in zijn eentje af naar Amerika en vroeg aan Alan Morinis of hij zijn leerling mocht zijn. “Je bent dan de eerste”, was het antwoord, want Alan Morinis had in 2004 net ‘The Mussar Institute’ opgericht, een beweging die inmiddels in Amerika er met succes voor ijvert om - naast de rituele - ook aan de spirituele kant van het Jodendom aandacht te schenken.

Mussar - een uniek antwoord op de eigentijdse problematiek van een rumoerige wereld - is zeer praktijk gericht. De Stichting Mussar geeft lezingen, workshops en lessen en kan putten uit klassieke bronnen, waaronder het gedachtegoed van Moshe Chaim Luzzatto, een Mussar-meester die in de 18de eeuw een tijdlang heeft gewoond in Amsterdam.

Kedusha – heiligheid – is het doel van alle Mussar praktijk. Heiligheid bedoeld als een mens in de beste versie van zich zelf. De Mussar praktijk werkt met midot, universele karaktereigenschappen, en hoe de balans binnen een karaktereigenschap te bereiken door middel van het verkrijgen van inzichten en handvatten om zelfbewuste keuzes te maken.

Over Mussar is nog veel meer te vinden op de nieuwe website: www.mussar.eu.