« Alle Evenementen

Jonathan Sacks' Moraliteit

19 november 2021 @ 13:30 - 15:30

€100

Cursus rond zijn boek Moraal

Werken aan een sociale en democratische samenleving.

Morele bezinning

Stichting PaRDeS organiseert vier samen leer bijeenkomsten waarin een deel van het boek centraal staat. De grote liefde van Sacks voordat hij religieus leider van de Joodse gemeenschap in Engeland werd, was morele filosofie. En in heel zijn bestaan als geestelijk leider was moreel handelen en ethische bezinning het onderwerp van een altijd durende dialoog over de aard van een goede samenleving vanuit zijn joodse traditie. In onze wereld domineren de economie en de liberaal-democratische politiek. Moraal is daarin bijzaak. De stelling van Sacks in dit boek is, dat in de wereld van pandemie, klimaatcrisis, maatschappelijke ongelijkheid, onvrede en toenemende agressie moraal juist een hoofdzaak is. Zonder grondige ethische bezinning zal er geen klimaat ontstaan waarin we elkaar aanzien en erkennen in onze waardigheid als mens en waarin we samen de grote maatschappelijke vraagstukken onder ogen willen zien. Zonder een levend moreel beraad groeit er geen altruïstische samenleving waarin het heersende individualisme en het ‘ieder voor zich’ doorbroken wordt. Een dergelijk morele bezinning kan sterk gevoed worden door bronnen uit de religieuze tradities waarin een groot reservoir aan levenswijsheid aanwezig is.

Morele principes:

Thema’s die in een dergelijke bezinning centraal staan, zijn: het gevecht tegen onrecht, armoede en uitputting van alle natuurlijke hulpbronnen. Waarom vechten we tegen onrecht? Omdat, zo zegt Jonathan Sacks, wij als mensen met elkaar verbonden zijn in een alliantie van menselijke solidariteit, ongeacht kleur, cultuur, klasse of credo. Met elkaar verbonden in solidariteit is een moreel principe. Die gaat over het geweten. Economie gaat over geld. Politiek gaat over macht. Moraal gaat over geweten. Zonder gewetensvolle bezinning kan het in de economie en de politiek niet goed gaan. Sacks geeft zeven van deze principes aan in zijn boek:
1. Heb je naast lief, want die is van gelijke waarde als jij.
2. Verwelkom de vreemdeling.
3. Hoor de schreeuw van de stemmelozen.
4. Verlos armen uit armoede.
5. Maak je druk om ieders waardigheid.
6. Bewerk dat mensen die veel hebben, delen met hen die niets hebben.
7. Vecht tegen onrecht.

Zonder opvoeding en training in het eigen maken van dergelijke principes zal in vrijheid samenleven geen gestalte krijgen.

Opzet van de cursus

Het boek bestaat uit vier grote delen (I-IV) en één klein vijfde deel (V). Op vier bijeenkomsten zullen wij de rijke inhoud van dit boek samen bespreken en er over in gesprek zijn. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich goed inleest in de stof, er zelf vragen bij maakt en met die vragen naar de bijeenkomst komt. Tijdens de bijeenkomsten staan die vragen centraal en zal de begeleidende docent op de vragen ingaan en zelf ook met bijdragen het begrip van de stof verdiepen.

Eerste bijeenkomst (24/9) (Deel I, p. 39-90): Het solitaire zelf.

Wat is de impact van de verschuiving in de laatmoderne tijd van het ‘wij’ naar het ‘ík’ ? We staan stil bij toenemende eenzaamheid, bij de markt aan zelfhulpboeken, bij de invloed van de sociale media en bij de teloorgang van hechte samenlevingsverbanden. Ook bespreken we op die bijeenkomst enkele onderdelen uit deel V (p. 321-354), de weg vooruit, waarin Sacks zijn centrale stelling onderbouwt dat moraal levensnoodzakelijk is.

Tweede bijeenkomst (29/10) (p. 91-170): Gevolgen van verlies van gedeelde moraal voor economie en politiek.
Van ‘wij’ naar ‘ík’: Kleine geschiedenis van de groei van het individualisme. Ook gaat het die keer over het belang van het denken op lange termijn en hoe korte termijn beslissingen funest kunnen zijn.

Derde bijeenkomst (19/11) ( p.177-248): Kunnen we nog op een respectvolle wijze met elkaar in debat en dialoog gaan?
Tijdens die bijeenkomst gaat het over het leren luisteren en spreken vanuit verschillende invalshoeken. Over de vraag of ‘waarheidsvinding’ in de politiek nog van waarde wordt geacht. Als ook over de vraag hoe sociale media de toon en trend van onze onderlinge relaties en communicatie hebben beïnvloed.

Vierde en laatste bijeenkomst (3/12) ( p. 249-320):  ‘Uit menselijk oogpunt’

Er wordt dieper ingegaan op het verband tussen moraal, menselijke waardigheid en een leven met betekenis. Waarom is moraal levensnoodzakelijk? Welke vormen zijn er en hoe is moraal verbonden met religie, levensbeschouwing en zingeving?

Meer weten? Bel: 06 19152639 of stuur een e-mail naar bwp.vdberg@ziggo.nl  

Cursusleiders: Marcel Poorthuis en Bas van den Berg

Datum: Vrijdag 24 september 2021; 29/10, 19/11 en 3/12

Tijd: 13.30 - 15.30 uur

Plaats: De cursus is in De Thomas, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam, vlakbij de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek.

Deelname: € 100,-

Aanmelden:

Je geeft je op door een e-mail te sturen aan bwp.vdberg@ziggo.nl  en tevoren het bedrag over te maken op: NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. e-mail adres en ‘Moraal’.

Verplicht:

Het boek dienen cursisten zelf aan te schaffen: Jonathan Sacks, Moraal. Waarom we haar nodig hebben en hoe we haar kunnen vinden, Utrecht: Kokboekencentrum.  ISBN: 9789043534512

Corona maatregelen:

De actuele maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus zijn van toepassing. Op dit moment wordt in De Thomas naast desinfectie van de handen aan iedereen gevraagd de onderlinge afstand van 1.5 meter in acht te nemen.

Download de flyer

Gegevens

Datum:
19 november 2021
Tijd:
13:30 - 15:30
Kosten:
€100
Evenement Categorie:
©2022 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu