Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

Vervolgcursus rond het boek. Het boek verscheen begin 2021. De vier auteurs, Marcus van Loopik, Frans Verkleij, Henk Manschot en Abdelilah Ljamai, gaven tijdens het webinar op 6 mei via ZOOM elk een presentatie van hun levensbeschouwelijke respons op de ecologische crisis. Deelnemers aan het programma moesten vervolgens kiezen en konden niet met elke auteur […]

€100

Jonathan Sacks

Cursus rond zijn boek Moraal Werken aan een sociale en democratische samenleving. Morele bezinning Stichting PaRDeS organiseert vier samen leer bijeenkomsten waarin een deel van het boek centraal staat. De grote liefde van Sacks voordat hij religieus leider van de Joodse gemeenschap in Engeland werd, was morele filosofie. En in heel zijn bestaan als geestelijk […]

€100

Cursus Bijbels Hebreeuws

Lezen uit het boek Exodus Teksten vertalen en erover in gesprek gaan met elkaar. Dit najaar gaan we in onze doorlopende cursus Bijbels Hebreeuws lezen uit het boek Exodus/Sjemot/Namen. We beginnen in hoofdstuk 15, het lied van Mozes bij de Schelfzee. We zullen daarnaast veel bronnen raadplegen, want over dit boek is eindeloos veel geschreven, […]

€100

Introductiecursus Joodse Meditatie

‘Hoe groter je bent, hoe meer het nodig is te zoeken naar je zelf. Want men is zich niet bewust van zijn diepste ziel’.             Rav Kook Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te […]

€20

Cursus Talmoed in Coronatijd

Tractaat Ta’aniet Duiken in het Rabbijnse Jodendom met Tzvi Marx Bestudering van de spiritualiteit in crisis vanuit de klassieke Joodse traditie als bron van vitaliteit, nieuwsgierigheid, humor en zelfkritiek. Hoe worstelt men met crisissituaties in het leven? Vragen die in deze nieuwe “normale” coronatijd hoogst relevant zijn (geweest). Op individueel niveau (eenzaamheid, angst) en op […]

€160

Cursus Exodus

De vorming van het ‘volk’ Am Jisroel Duiken in het Rabbijnse Jodendom met Tzvi Marx Bestudering van de spiritualiteit in crisis vanuit de klassieke Joodse traditie als bron van vitaliteit, nieuwsgierigheid, humor en zelfkritiek. De Torah wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai. Dus is niet vanzelfsprekend bedoeld voor […]

€160

Cursus Joodse Meditatie

Wij zoeken onze ziel, de goddelijke vonk in onszelf. Rabbi Menachem Mendel Schneerson Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Om twee redenen verdween meditatie ondergronds. In de Diaspora werd het gevaarlijk geacht en de Haskala, de Joodse Verlichting, beoogde een rationeel […]

€215

Boekbespreking Parasja van de Week

In synagoges over heel de wereld wordt op sjabbat hetzelfde stuk uit de Tora hardop voorgelezen. De voorganger, meestal de rabbijn, betrekt het thema van die traditionele tekst op de actuele werkelijkheid, legt de verbinding met vandaag. Onlangs verscheen het boek ‘The Weight of Gold’, met daarin voor elke week een verfrissend actueel commentaar op […]

€10

Vrouwen in de Talmoed

Wie Talmoed zegt denkt waarschijnlijk direct aan de vele wijze rabbi’s die daarin aan het woord komen. En deze oude eerbiedwaardige rabbi’s uit de eerste eeuwen van onze jaartelling zijn allemaal mannen. Ze zijn voortdurend met elkaar in gesprek over alle aspecten van het leven. Vandaag, in onze 21e eeuw, zijn er op diverse plaatsen […]

€20
©2021 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu