Cursus Bijbels Hebreeuws

Yehuda Aschkenasy bibliotheek Claude Debussylaan 2, Amsterdam

Lezen uit het boek Ruth Dit najaar lezen wij uit het boek Ruth.  Een boek met verschillende Bijbelse thema’s, verpakt in een prachtig verhaal. Het gaat over trouw, de zorg voor de arme en de vreemdeling, over solidariteit, en ook over vriendelijkheid. Hoofdpersonen zijn Naomi, Ruth en Boaz; vanwege hongersnood is Naomi naar Moab gekomen […]

€100

Cursus Joodse Meditatie

We zoeken onze ziel, de goddelijke vonk in onszelf. Rabbi Menachem Mendel Schneerson Het is niet algemeen bekend dat meditatie sinds duizenden jaren ononderbroken onderdeel geweest is van de Joodse traditie. Om twee redenen verdween het ondergronds. In de oudheid werd het te gevaarlijk geacht voor gewone mensen, en werd het een esoterische praktijk voor […]

€120

Cursus Bijbels Hebreeuws

Dit jaar beginnen wij te lezen uit het boek Daniël.  We lezen daarin de Hebreeuwse gedeeltes, niet het stuk daartussen dat is geschreven in het Aramees. We starten met  boek 1 t/m 2:14 en daarna gaan we door met gedeeltes uit 8 t/m 12.  Iedereen die in staat is zelfstandig de Hebreeuwse tekst te lezen […]

€100

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

Vervolgcursus rond het boek. Het boek verscheen begin 2021. De vier auteurs, Marcus van Loopik, Frans Verkleij, Henk Manschot en Abdelilah Ljamai, gaven tijdens het webinar op 6 mei via ZOOM elk een presentatie van hun levensbeschouwelijke respons op de ecologische crisis. Deelnemers aan het programma moesten vervolgens kiezen en konden niet met elke auteur […]

€100

Introductiecursus Joodse Meditatie

‘Hoe groter je bent, hoe meer het nodig is te zoeken naar je zelf. Want men is zich niet bewust van zijn diepste ziel’.             Rav Kook Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te […]

€20

Cursus Bijbels Hebreeuws

Lezen uit het boek Exodus Teksten vertalen en erover in gesprek gaan met elkaar. Dit najaar gaan we in onze doorlopende cursus Bijbels Hebreeuws lezen uit het boek Exodus/Sjemot/Namen. We beginnen in hoofdstuk 15, het lied van Mozes bij de Schelfzee. We zullen daarnaast veel bronnen raadplegen, want over dit boek is eindeloos veel geschreven, […]

€100

Wil jij ook de Sidoer kunnen lezen?

In tien lessen leer je van Ruthy Aronson via ZOOM de letters en zoveel Hebreeuws dat je de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen. Ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Klik hier voor verdere informatie.

€100

Jonathan Sacks' Moraliteit

Cursus rond zijn boek Moraal Werken aan een sociale en democratische samenleving. Morele bezinning Stichting PaRDeS organiseert vier samen leer bijeenkomsten waarin een deel van het boek centraal staat. De grote liefde van Sacks voordat hij religieus leider van de Joodse gemeenschap in Engeland werd, was morele filosofie. En in heel zijn bestaan als geestelijk […]

€100

Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

De Thomas Prinses Irenestraat 36, Amsterdam

Studiedag 31 maart 10.00 - 17.00 uur Het bijzondere boek: ‘Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van levensbeschouwelijke tradities’  is eerder als e-book verschenen. Nu is het als exclusieve papieren uitgave in een beperkte oplage beschikbaar voor het netwerk van Stichting PaRDeS. Rond dit boek organiseert PaRDeS gesteund door andere organisaties een studiedag […]

€ 25

Cursus Talmoed

Tractaat Ta’aniet Duiken in het Rabbijnse Jodendom met Tzvi Marx Bestudering van de spiritualiteit in crisis vanuit de klassieke Joodse traditie als bron van vitaliteit, nieuwsgierigheid, humor en zelfkritiek. Hoe worstelt men met crisissituaties in het leven? Vragen die in deze nieuwe “normale” coronatijd hoogst relevant zijn (geweest). Op individueel niveau (eenzaamheid, angst) en op […]

€80

Cursus Exodus

De vorming van het ‘volk’ Am Jisroel Duiken in het Rabbijnse Jodendom met Tzvi Marx Bestudering van de spiritualiteit in crisis vanuit de klassieke Joodse traditie als bron van vitaliteit, nieuwsgierigheid, humor en zelfkritiek. De Torah wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai. Dus is niet vanzelfsprekend bedoeld voor […]

€80

Inspiratiedag juni 2022

Yehuda Aschkenasy bibliotheek Claude Debussylaan 2, Amsterdam

zondag 12 juni 13.00 – 17.00 uur Welkom in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek in de geheel verbouwde Nieuwe Poort in Amsterdam Zuid. Vertrouwen scheppen ver weg en dichtbij. In een tijd waarin polarisatie en wantrouwen de boventoon voeren, willen we kijken hoe we op een niet naïeve manier het vertrouwen (Emoena) tussen mensen en groepen met […]

€10

Tenachon thema: Grenzen

Het is telkens weer een belevenis: een pas verschenen Tenachon in de hand nemen. Het thema van het laatste nummer is 'Grenzen'. Toen we in het vorige nummer de vooraankondiging voor deze Tenachon schreven, konden we niet vermoeden dat het thema ‘grenzen’ zo actueel zou worden. Landsgrenzen en morele grenzen worden geschonden. Over beide soorten […]

€ 15
©2022 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu