Wie wij zijn

De Stichting PaRDeS is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door rabbijn prof. dr. Yehuda Aschkenasy z.l. in nauwe samenwerking met zijn vriend, begenadigd schrijver en geestverwant Eli Whitlau. In 1973 was de naam van de stichting: B. Folkertsmastichting voor Talmudica. Zij zijn de initiatiefnemers geweest van het tijdschrift Tenachon (1987-). Sinds 2012 is die naam veranderd in Stichting PaRDeS.

Missie & Visie

De missie van Stichting PaRDeS is de veelkleurige, spirituele en culturele traditie van Joodse wijsheid  toegankelijk te maken voor een breed publiek, bestaande uit jongeren, jong volwassenen, dertigers en veertigers, alsmede ouderen met een uiteenlopende religieuze of seculier-levensbeschouwelijke achtergrond, door middel van dialogisch leren.

In 2025 willen we, samen met het netwerk van de Stichting vertegenwoordigde brede publiek, met behulp van moderne media de rijkdom van de Joodse wijsheids-traditie en van andere levensbeschouwelijke tradities goed ontsluiten en betrekken op bestaansvragen van deelnemers aan cursussen en trainingen. Dat is onze ambitie. Met elkaar wordt gezocht naar antwoorden die leefbaar zijn en die echt richting en zin kunnen geven aan het leven. 

Bestuur

Een dergelijke visie en missie wordt gedragen en belichaamd door bevlogen bestuursleden. Op dit moment zijn dat de volgende personen:

Bas van den Berg
voorzitter
Pieter Dirk Wolthaus
secretaris
Herman Schouten
penningmeester
Esther van Eenennaam
bestuurslid
Rasit Bal
bestuurslid
Dick Hage
bestuurslid
Marcel Poorthuis
bestuurslid

De vier cirkels symboliseren de bronnen van Joodse wijsheid, die de stichting PaRDeS toegankelijk maakt voor mensen met een brede geest. In de cirkels (of kringen) is het woord PaRDeS (Paradijs) in het Hebreeuws te lezen. De Hebreeuwse letter Pi staat voor het zoeken naar de eenvoudige, letterlijke betekenis van een tekst, de Resj voor het onthullen van de verborgen of impliciete betekenis, de Dalet voor het vinden van de betekenis door het vergelijken van de ene tekst met een andere of door het vergelijken van de tekst met de ervaringen van de mens. De vierde letter, de Samech, staat voor het zoeken in de tekst naar geheime, mystieke of esoterische betekenissen. De Hebreeuwse letters P, R, D, en S vormen samen het woord PaRDeS. De naam PaRDeS staat voor de plek waar men zich terug kan trekken, wijsheid uit de bronnen tot zich kan nemen en daarmee met een beschouwende blik de wereld kan bekijken.

Beleidsdocument

In maart 2019 heeft het bestuur de hierboven vermelde missie en visie nader uitgewerkt in een beleidsdocument waarin ook een strategie is neergelegd waarmee wij de ambitie, het geformuleerde doel, binnen 5 jaar hopen te realiseren door middel van: 1. De verbreding en verdieping van netwerken, 2. De vernieuwing ontsluiten van bronnen & nieuwe vormen van dialogisch leren én 3. Het inzetten van een grote variëteit aan hedendaagse bronnen.

Fellows

Het bestuur vertegenwoordigt een actieve kring van medewerkers, in de Stichting PaRDeS aangeduid als fellows.

Hier de actuele lijst van fellows.

Drs. Justine Aalders
Amsterdam, tel. 020 - 632 87 03
e-mailadres: justineaalders@hotmail.com

Jacqueline Aschkenasy 
Hilversum
e-mailadres: aschkena@xs4all.nl

Rasit Bal
e-mailadres: balrasit@gmail.com

Daniël Beaupain
Amsterdam Buitenveldert, 
e-mailadres: daniel.beaupain@gmail.com

Dr. Bas van den Berg
Utrecht, tel. 030 - 271 56 38
e-mailadres: bwp.vdberg@ziggo.nl

Priv. doc. rabbijn Simon Bornstein
Amsterdam, tel. 06 - 272 641 38
e-mailadres: simonbornstein@gmail.com

Dr. Emile Brommer
Zeist, tel. 030 - 696 30 93
e-mailadres: brommerej@wanadoo.nl

Jenny Buitelaar

Rob Cassuto
Nijmegen, e-mailadres: rcassuto@xs4all.nl

Bärbel Goedeking
Utrecht, tel. 030 - 272 30 95
e-mailadres: b.goedeking@gmail.com 
en b.goedeking@wmove.nu

Drs. Dick Hage
Enkhuizen, tel. 06 - 543 00 185
e-mailadres: dmhage@casema.nl 

Drs. Marieke den Hartog
Sint Michielsgestel, tel. 073 - 851 74 78
e-mailadres: mariekedenhartog57@gmail.com

Ruth Hony-Rozeboom
Amstelveen, tel. 020 - 331 85 59
e-mailadres: mediart@dds.nl

Drs. Henk J. Huyser
Lochem, tel. 057 - 346 21 77
e-mailadres: hendrikjohannes.huyser@gmail.com

Dr. Marcus van Loopik
Hilversum, tel. 035 - 683 30 58
e-mailadres: jewishart77@fastmail.fm

Rabbijn dr. Tzvi Marx
Vught, tel. 06 - 422 29 139
e-mailadres: tzmarx@gmail.com

Rabbijn Hannah Nathans
Amsterdam
e-mailadres: info@hamakor.nl

Dr. Eric Ottenheim
Amsterdam, tel. 020 - 679 12 53
e-mailadres: hlmottenheijm@tele2.nl

Jeroen Pijl
Amsterdam
e-mailadres: jeroenpijl@hotmail.com

Harry Polak
Raänana, 
e-mailadres: polakharry@gmail.com

Prof. dr. Marcel Poorthuis
Hilversum, tel. 035 - 683 54 37
e-mailadres: m.j.h.m.poorthuis@uvt.nl 

Dr. Birke Rapp-de Lange
Papendrecht, tel. 078-645 77 16
e-mailadres: b.rapp@planet.nl

Drs. Henk Scholder
Amsterdam, tel. 020 - 693 59 02
e-mailadres: h.scholder@stichtinglev.nl

Herman Schouten 
e-mailadres: h.schouten1944@kpnmail.nl 

Drs. Douwe van der Sluis
Westzaan, tel. 075 - 640 22 71
e-mailadres: do.sluis@wxs.nl

Prof. dr. Peter Tomson
Amsterdam, tel. 020 - 616 33 35
e-mailadres: pjtomson@xs4all.nl

Drs. Dodo van Uden
Dalfsen, tel. 052 - 946 06 76
e-mailadres: djvanuden@hetnet.nl

Drs. Achsa Vissel
e-mailadres: achsa@telfort.nl

Drs. Niek de Wilde
Bergen NH, tel. 072 - 589 84 07
e-mailadres: n.dewilde@stichtinglev.nl

Pieter Dirk Wolthaus
e-mailadres: pdwolthaus@gmail.com

Leerhuis Online

Een crisis nodigt uit tot samen leren. Daarom zijn we in 2020 een nieuwe rubriek gestart: Leerhuis Online.

Elke week hebben we aan medewerkers van PaRDeS gevraagd: ‘Welk artikel/boek haal je nu uit de kast om er steun en troost uit te putten en waarom?’

Dat heeft een bloeiend actueel inkijkje opgeleverd van thema’s waar de medewerkers en fellows in thuis zijn.

©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu