Haftara Jesjajahoe 6:1-13, 7:1-6, 9:5-6

Haftara Jesjajahoe 6:1-13, 7:1-6, 9:5-6

commentaar BIJ Sjemot
- Jitro
18 Shevat 5782

Het visioen van de Hemelse Wagen

door 
Zwi Goldberg

Het verband met de parasja: In de parasja neemt het Volk Israël de Openbaring van Hasjem op Sinaï waar, in de Haftara heeft de Profeet een visioen van Hasjem op Zijn Troon

Het visioen van Jesjajahoe van Hasjem op Zijn troon Jesjajahoe’s profetie begint met de Ma’asee Merkawa, het visioen van de Hemelse Wagen (die ook door Jechezkel werd waargenomen). Jesjajahoe heeft ook een visioen van Hasjem op Zijn Hemelse Troon, omgeven door engelen. De engelen reciteren het bekende „Kadosj, kadosj, kadosj, Hasjem Tsewa’ot melo chol haärets” [Heilig, heilig, heilig is Hasjem Tsewa’ot, Zijn Glorie vult heel de wereld]. De deurposten van het Beit HaMikdasj schudden van het lawaai en de Tempel werd gevuld met rook.

Dan zegt Jesjajahoe: „Ik ben het niet waard om deze dingen te aanschouwen, want ik ben een man van onreine lippen, die leeft tussen mensen met onreine lippen.” Wat Jesjajahoe bedoelde, was: „Ik ben deze opdracht niet waardig want ik heb lasjon hara gesproken [geroddeld] en het Volk Israël heeft lasjon hara gesproken.”

Het visioen van G-ds troon werd om drie redenen aan Jesjajahoe getoond. Eén daarvan was om Jesjajahoe’s geest te openen, zodat het ontvankelijk zou zijn voor de oneindige heiligheid van Hasjem. Een andere reden waarom Hasjem wilde dat Jesjajahoe zou zien hoe de Troon der Heerlijkheid uit het Beit HaMikdasj zou worden weggenomen, was om een symbolische schaduw vooruit te werpen van de ballingschap die het Joodse volk te wachten zou staan. Een engel raakt vervolgens Jesjajahoe’s lippen aan met een gloeiend kooltje dat hij van het altaar heeft genomen en „verwijdert” daarmee de zonde van de lasjon hara van zijn lippen.

Dan hoort Jesjajahoe de stem van Hasjem: „Wie zal Ik zenden en wie zal voor ons uit gaan?” Jesjajahoe antwoordt: „Zend mij.” Dan geeft Hasjem Jesjajahoe instructies om een boodschap over te brengen aan Koning Achaz van Jehoeda. Hem wordt verteld dat vijanden zullen trachten tegen hem in opstand te komen, maar zij zullen geen succes hebben.

De Haftara eindigt met de geboorte van de rechtvaardige Koning Chezkiahoe, die de potentie had om de masjiach te zijn en die het volk van Israël had kunnen verenigen om tesjoeva te doen en om de messiaanse periode in te luiden.

Overgenomen uit Sjabbat Sjalom van 22 Sjevat 5773, gevonden op de website van joodsleven.nl  

Archives

©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenuarrow-right