Psalm 104:1 - 35

Psalm 104:1 - 35

commentaar BIJ Berésjit
25 Tishri 5783

Eeuwige, mijn God, hoe geweldig bent U.

door 
David Welch

Sommige bijbelcommentatoren suggereren dat deze psalm een patroon volgt dat vergelijkbaar is met het zesdaagse scheppingsverhaal in Genesis.

Licht en lucht op dag één en twee (1-6)

Scheiding van water en land en groene planten op dag drie (7-18)

Zon en maan als bewakers over de aarde en schepping op dag vier (19-23)

Leven op het land en in de zee op dag vijf en zes (24-30)

Misschien zelfs een sjabbatsrust op dag zeven. (31-35)

Deze Psalm richt zich niet alleen op God als de oorspronkelijke schepper, maar ook op God als de bewaarder van Zijn schepping.

Het is een oproep tot individuele lofprijzing van een zeer voortreffelijke en glorieuze God:

‘Voor de Eeuwige wil ik zingen zolang ik leef,

Prijs/Zegen de Eeuwige, mijn ziel’

"zegen" - de wortel komt 415 keer voor in het Oude Testament.

Zegenen in het Oude Testament betekent "begiftigen met succes, voorspoed, vruchtbaarheid, een lang leven, enz."

We kunnen makkelijker een God accepteren die ons zegent, maar het is een stuk moeilijker om ons voor te stellen dat wij God zegenen. Het stamwoord voor "zegen" kan dan ook wijzen op knielen of buigen.

©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenuarrow-right