De Eeuwige vs. doktoren bij genezing

De Eeuwige vs. doktoren bij genezing

door Hannah Nathans op 17 mei 2020

In het kader van de coronacrisis enkele teksten over ziekte. We zien een evolutie: in de Torah is ziekte een straf voor zonde, en alleen de Eeuwige de Genezer:

Exodus 15:26    

Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Deuteronomium 28: 58-61    

58 Als u al de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend houdt, door deze heerlijke en ontzagwekkende Naam, de EEUWIGE, uw God, te vrezen,

59 dan zal de EEUWIGE uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken; het zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn.

60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor u beducht geweest bent, op u laten terugkeren en zij zullen aan u blijven kleven.

61 Ook iedere ziekte en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is, zal de EEUWIGE over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt.

In de tijd van Sirach (zie bijlage) wordt de dokter ook belangrijk.

En uiteraard vindt Maimonides dat ook:

It should be clear that medicine is a science essential to man, at any time, anywhere; not only in times of illness but in health as well, it may truly be said that medicine (the medical man) should be a man's constant companion. To be sure, this holds good only in the case of a consummate physician with a complete mastery of theoretical and practical knowledge, so that a man may safely lodge himself in his hands, body and soul, to be guided by his directions. Such physicians are encountered in all countries and in all times. On the other hand, if only uncultured (imperfect) physicians are available, who unfortunately comprise the bulk of the profession, it is best not to rely upon them in the same that a man might make shift with bad food when no good food was available.
Though he cannot do without food, he can certainly manage without placing his body and soul in the hands of one who has not the slightest notion of science.

(Freeman &Abrams, Illness and Health in the Jewish tradition)

Maar in de tijd van de Ba’al Shem Tov is het nog steeds een discussiepunt (zie bijlage).

Lees ook: Traditional Jewish Medicine.

©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenuarrow-right