Het commentaar van Abraham Burg op parasja Bo

Het commentaar van Abraham Burg op parasja Bo

door Eric Ottenheijm en Douwe van der Sluis op 10 mei 2020

Leren over vrijheid


In 2009 publiceerde Abraham Burg een bundel met uitleggingen op de parasja van de week: אדם בהי בלשון .In een leesgroep in Amsterdam waar we bijna zeven jaar al Bijbel met midrasjiem lezen, hebben we ook zijn uitleg op het verhaal van de uittocht gelezen. Dat deden we als aanvulling bij de overstelpende hoeveelheid interpretaties op Exodus 12,1;
א ַו יֹּא ֶמר ְיהָוה ֶאל-מֹּש ֶ ה וְ אֶ ל-אַ הֲ רֹּן, ב ְ אֶ רֶ ץ מִ צְ רַ יִ ם לֵאמֹּר . ַה ֹּחֶד ש ַהֶז ה ָל ֶכם, ֹּרא ש
חֳ דָ ש ִ ים :ִרא שֹּון ה וא ָל ֶכם, ְל ָחְד ֵשי ַה ָ שָנה
Rasji vraagt zich af in navolging van de midrasj traditie: “waarom begint de Thora niet met dit vers?”. Hier wordt toch de eerste mitswa gegeven waar het toch om gaat in de relatie van God en mens.


In de midrasj verzamelingen op dit vers worden een geweldige hoeveelheid van interpretaties en verschillende aspecten van uitleg op dit vers gegeven. Soms kregen we de indruk dat al die verschillende אחר דבר‘s bij elkaar gelezen kunnen worden als een anthologie van rabbijnse theologie!
Hoe dan ook : de uitleg van Abraham Burg (ook gebruik makend van de rijke
overleveringen rond dit Bijbelvers) was een goede aanvulling.
Omdat de leesgroep ook als doel heeft de Hebreeuwse kennis te onderhouden hebben we (voor verbetering vatbaar) de tekst van Burg gevocaliseerd.
Ons voorstel is in het kader van “dialogisch leren” deze tekst -passend in de tijd van herdenken van en denken over “vrijheid”- met elkaar te lezen. We geven de tekst samen met de Engelse vertaling van het boek van Burg. Deze vertaalde tekst wijkt wat af van het origineel.
Wat is er tegen om dan onze eigen vertaling te maken en onze verschillende
vertalingen aan elkaar te “slijpen” .


Eric Ottenheijm en Douwe van der Sluis

De link naar de tekst.

©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenuarrow-right