Jona en de vis

Jona en de vis

door Douwe van der Sluis en Dineke Houtman op 11 februari 2021

Inleiding: De Bijbelse novelle van Jona is een boek met vele lagen die op verschillende manieren gelezen kunnen worden.
Het verhaal is bekend: Jona wordt door God geroepen, maar ontvlucht zijn taak door op een boot te stappen in omgekeerde richting. Er steekt een grote storm op en Jona wordt overboord gegooid om de storm tot bedaren te brengen. God laat Jona opslokken door een grote vis waar Jona drie dagen en drie nachten verblijft om tot inkeer te komen.
Het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek bevat het gebed dat Jona bidt in de buik van de vis. De vis spuwt Jona uit op het land waarna God hem de kans geeft om alsnog te gehoorzamen.

De storm en de vis kunnen gezien worden als een “wake up call” om Jona te herinneren aan zijn roeping. We bezien deze week of, en zo ja, hoe, we dit verhaal kunnen zien als een profetische metafoor voor de coronacrisis waar we ons nu al bijna een jaar in bevinden. We doen dit in twee delen:

1.         Douwe van der Sluis bespreekt het gebed van Jona in het Hebreeuws (Jona 2:3-10) en stelt ons daarbij enkele overdenkingsvragen.

2.         Dineke Houtman bespreekt hoe ook vandaag de dag dit oude verhaal troostrijk kan zijn in een crisis. Ze doet dit aan de hand van het vorig jaar in het Nederlands verschenen boek “De dag dat de walvis kwam”. Ook zij biedt enkele overdenkingsvragen.

Bij voldoende belangstelling kan een zoombijeenkomst worden georganiseerd om over het thema door te praten. Meld je daarvoor uiterlijk zondag 22 februari aan bij Dineke Houtman a.houtman@pthu.nl

In overleg zal dan een datum worden vastgesteld.

Naar de bijdrage van Douwe van der Sluis:
1. Jona, alleen in de vis: een leerhuistekst voor coronatijd

Naar de bijdrage van Dineke Houtman:
2. Not forgetting the Whale

©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenuarrow-right