Amalek

Amalek

Archieven

Nieuws

Door Harry Polak op 31 januari 2024

Amalek, klemtoon op de laatste lettergreep, was volgens de overlevering de kleinzoon van Esau. Zijn reputatie is op zijn zachtst gezegd niet best in Joodse kring. Om die reden heeft premier Netanyahu toen hij het over de strijd met Hamas had, gerefereerd aan Amalek. Amalek is de eeuwige vijand van de Joden, dat mag niet vergeten worden, zo luidt het religieuze voorschrift.

In het door de Zuid-Afrikanen gestarte proces tegen Israël werd de opmerking van Netanyahu ingebracht als bewijs van de genocidale intentie van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Dat getuigt van onbegrip en onkunde over de betekenis van het aanhalen van Amalek in Joodse kring.

Waar gaat het om als Amalek wordt aangeroepen?

Het gaat niet om een oproep tot het plegen van volkerenmoord. In het jodendom zijn twee teksten van eminent belang: de schriftelijke leer, dat wil zeggen de letterlijke tekst in de Tora. Dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes, zoals het heet. Die hebben wetgevende kracht. Doch veel van die teksten, zo niet alle, vergen een nadere beschouwing en uitleg. Dat gebeurt in de mondelinge leer. Zo geheten omdat die oorspronkelijk mondeling werd overgedragen. Doch op enig moment, toen het Joodse volk verspreid raakte door vreemde overheersers, is de tekst vastgelegd in de Talmoed. Daarin vinden we de mondelinge leer met net zoveel wetskracht als de schriftelijke leer. Die twee teksten vormen een eenheid!

Maar dan zijn we er nog niet. De mondelinge leer (de Misjna) behoeft ook weer uitleg en die staat eveneens in de Talmoed. Er zijn verschillende uitleggen en die staan op een Talmoedbladzijde rond de Misjnatekst, die zich in het hart van de bladzij bevindt.

Terug naar Amalek en zijn nakomelingen, de Amalakieten. Die bestaan niet meer. Punt uit. Dus als er in het boek Samuel (geen Toratekst!) gesproken wordt over de opdracht om de Amalakieten van de aardbodem weg te vegen dan is dat gebod van nul en generlei waarde meer. Aldus Maimonides, een autoriteit als het gaat om uitleg van de heilige teksten. Er zijn immers geen Amalakieten meer. Hooguit figuren die zich met Amalek willen vereenzelvigen.

Andere uitleggers hanteren andere redeneringen inzake de opdracht om de Amalakieten weg te vagen: bijvoorbeeld, het is niet een strijd van mensen, het is de strijd van God zelf tegen Amalek. Zo kun je inderdaad de Toratekst lezen.

Amalek symboliseert heden ten dage, en dat is al tijden zo, het Absolute Kwaad in de wereld. Het gaat om krachten die louter destructie beogen. Om die reden is Amalek aangehaald in de vernietigingskampen tijdens de Sjoa (Holocaust). En op tal van andere momenten dat het Joodse volk zwak was en zich niet kon verdedigen. Dat was ook de situatie op 7 oktober toen Israëlische bewoners, niet alleen Joden, ook Bedoeïenen en ook andere nationaliteiten, rond Gaza wreed werden overvallen, gedood, verminkt, verkracht, verbrand en wat al niet.

In de Tora staan geen opdrachten tot het overgaan tot genocide tijdens oorlogen. Uit de oorlogswetten die gegeven worden, ademt een geest van het stellen van grenzen bij oorlogsvoering. Het betreft dan het beperken van schade bij plundering, geen misbruik van gevangenen, een nagenoeg volledig verbod tot het vernietigen van fruitbomen, het openlaten van ontsnappingsroutes en zelfs het eerst aanbieden van vredesvoorstellen alvorens tot oorlog over te gaan.

Amalek en de Amalakieten werden gehaat omdat zij zwakken in de achterhoede aanvielen. Het speelde zich af in de tijd dat het Joodse volk na de bevrijding uit Egypte optrok naar het Joodse land. Daar ging Amalek tegenin en zo zijn we akelig terug in de huidige tijd. Hamas wil een eind maken aan het Joodse land en heeft daarom weer een afschuwelijke oorlog afgeroepen over Israël, over zichzelf en niet in de laatste plaats over de inwoners van Gaza, die nu zwaar te lijden hebben.

https://blogs.timesofisrael.com/south-africa-you-dont-understand-the-jewish-take-on-amalek-at-all/?fbclid=IwAR33QHorjkLXtpZb2T3fniGdUlbo_QO4aepq90RpjWIR6NTBxdxCMZpYm6k

Onderwerp(en):
Label(s):
©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu