De islam van Mansour Abbas

De islam van Mansour Abbas

Archieven

Nieuws

Door Harry Polak op 3 december 2023

In iedere religie bestaan diverse stromingen. Dat kan ook bijna niet anders, want mensen zijn van vlees en bloed. Het zijn geen robotten die je kunt programmeren om precies hetzelfde te doen en te denken. Mensen hebben een eigen wil en daarmee ook een eigen verantwoordelijkheid vinden velen. Lang niet iedereen is het daarmee eens. De religieuze tegenstanders van “de vrije wil’ stellen dat de almachtige God alles bepaalt, dus iets gebeurt alleen als God het wil. De discussie over de vrije wil of niet, voert hier veel te ver. Mij gaat het erom dat er sprake is van forse verschillen in zienswijze tussen aanhangers van één religie, die niet zelden tot onderlinge strijd of zelfs oorlogen hebben geleid. 

Het christendom kende aanvankelijk maar één stroming, te weten het rooms-katholicisme. Op enig moment is er oppositie gekomen tegen de wijze waarop de Kerk van Rome tewerk ging en ontstond het Protestantisme, dat uit tal van deelstromingen bestaat. En er is ook nog de Grieks-orthodoxe variant van het christendom.

Ook het Jodendom kent uiteenlopende stromingen. Al zullen orthodoxe Joden dat ten stelligste ontkennen, want voor hen bestaat er maar één Jodendom. De rest is geen Jodendom. Dus liberaal en ook conservartief Jodendom kunnen het wel vergeten in de ogen van de orthodoxen. Liberalen benadrukken de eigen verantwoordelijkheid, dus de rabbijnen van deze stroming zullen het naleven van de ‘onveranderlijke’ wetten uit de Tora niet afdwingen. En niet zelden ook anders interpreteren dan de orthodoxe rabbijnen doen.

Binnen de islam kennen we soennieten en sji’ieten. Ze verschillen van mening over hoe de opvolging van de profeet Mohammed in elkaar steekt, heb ik begrepen. Dat gaat nogal diep.

Lezers van deze column weten dat de schrijver dezes in Israël woont. Dat land is momenteel in oorlog met Hamas. Over het hoe en waarom van deze oorlog ga ik het hier niet hebben. Dus geen politiek, geen verhandeling over mensenrechtenschendingen, geen opsomming van de vele doden, gewonden en verwoestingen aan beide kanten van de grens, zij het aan de ene kant beduidend meer (al heeft dat allerlei oorzaken). Israël heeft niet alleen met Hamas in Gaza, doch ook met Hezbollah in het noorden en zelfs met het verre Jemen te maken. Met Iran op de achtergrond.

Hamas beroept zich op de islam. Het streeft een islamitische staat na ter vervanging van de staat Israël. Hamas veronderstelt dat Allah de strijd van Hamas, met alle middelen die het tot zijn beschikking heeft, tegen Israël goedkeurt. Onlangs zag ik een filmpje van een Israëlisch verhoor van een op of na 7 oktober gevangen genomen Hamas-strijder. Het viel me op dat aan het eind de verhoorde Hamas-strijder (in mijn ogen een pure terrorist gezien de onvoorstelbare wreedheden die werden begaan op 7 oktober jegens burgers) schoorvoetend toegaf dat wat er was gebeurd niet overeenkomstig de regels van de islam is.  

Mansour Abbas van de islamitische Ra’ampartij die met vijf zetels in de Knesset, het Israëlische parlement, zit, en deelnam aan de vorige Israëlische regering, was volstrekt duidelijk: wat Hamas op 7 oktober aan gruwelijkheden heeft gepleegd is allerminst islamitisch. Hij neemt er nadrukkelijk afstand van.

De gruweldaden van Hamas in de woonplaatsen rond Gaza en op het terrein van het dansfestival doen sterk denken aan wat IS (Islamitische Staat) heeft misdaan. Ook die organisatie baseerde zich op de islam en streefde een zuiver islamitische staat na, dus een doorgeschoten islam.

Wat ben ik blij dat er moslims zijn, zoals Mansour Abbas (niet te verwarren met Mahmoud Abbas, de Palestijnse president op de Westoever). Zij houden er een andere islam op na dan Hamas.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/text-of-mansour-abbass-speech-i-seek-coexistence-based-on-mutual-respect-equality/

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/in-interrogation-hamas-terrorist-confesses-to-gunning-down-israeli-children/

https://edition.cnn.com/videos/world/2023/11/30/mansour-abbas-palestinian-militant-groups-take-down-arms-tsr-vpx.cnn

Onderwerp(en):
©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu