Jeruzalem

Jeruzalem

Archieven

Nieuws

Door Harry Polak op 2 mei 2022

Voor zowel jodendom, christendom als islam is de hoofdstad van Israël een heilige stad. Al Quds zeggen moslims, wat ‘de heilige’ betekent. De Palestijnen staan erop dat Al Quds hun hoofdstad wordt. Is deling van de stad een optie, net zoals de twee staten-oplossing, dus deling van het land, voor het Palestijns-Israëlisch conflict doorgaans als dé uitweg wordt gezien? Joden hebben echter een hele slechte ervaring opgedaan met een gedeeld Jeruzalem. Toen Jordanië daar van 1948 tot 1967 de baas was, was de Klaagmuur onbereikbaar voor Joden en werd de Joodse wijk van de Oude Stad grotendeels verwoest. Ondanks dat de Al Aksa-moskee niet altijd goed bereikbaar is voor moslims tijdens rellen en politieoptreden daartegen, heeft Israël ervoor gezorgd dat in beginsel moslims daar naartoe kunnen om te bidden. Plus dat andere gelovigen slechts beperkte of soms zelfs helemaal geen toegang hebben tot het gebied waar de Al Aksa en de Gouden Koepel staan.   

De naam van de stad komt meer dan achthonderd keer voor in de Joodse Bijbel. Zowel als Jeruzalem (669 maal) en als Zion (154). Het laatste in de zin van Jeruzalem of als aanduiding voor Israël als land. Ook in de christelijke Bijbel komt de naam van de stad veelvuldig voor, doch beduidend minder: 154 keer Jeruzalem en zeven keer Zion. In de Koran wordt de stad niet één keer genoemd. 

Met dat laatste zullen veel, waarschijnlijk zelfs bijna alle moslims het beslist niet eens zijn. Zij zullen vooral wijzen op “de verste moskee” van waaruit de profeet Mohammed zijn hemelreis begon. Het is echter volstrekt onwaarschijnlijk dat de profeet ooit het Arabisch schiereiland heeft verlaten. De Al Aksa (de verste) moskee was volgens een controversiële Saoedische commentator eerder gelegen in Arabië. Niettemin wordt de Al Aksa-moskee in Jeruzalem beschouwd als de verste moskee, zoals bedoeld in de Koran.

In de allereerste begintijd werd door moslims gebeden in de richting van Jeruzalem, net zoals Joden deden. Dat heeft maar kort geduurd. Daarna werd Mekka dé gebedsrichting.

Zowel het christendom als de islam zien zichzelf als opvolgers van het jodendom. Christenen delen nog wel het zogeheten Oude (of ‘Eerste’) Testament met het jodendom, waaruit zij allerlei voortekenen halen voor de komst van de Messias. Diens leven, dood plus herrijzenis wordt beschreven in de evangeliën, die het belangrijkste onderdeel vormen van het Nieuwe (of ‘Tweede’) Testament. Moslims delen geen heilig geschrift met Joden, wel zijn veel verhalen uit de Joodse Bijbel min of meer overgenomen in de Koran.

Beide religies zijn een eigenstandig leven gaan leiden. Al is het wel zo dat het christendom door de Reformatie de Joodse wortels opnieuw naar boven heeft gehaald. Binnen de islam is dat niet gebeurd en het valt naar mijn idee ook niet te verwachten.

Religie en de heiligheid van religieuze bronnen enerzijds en anderzijds de wetenschappelijke bestudering van de heilige boeken van de drie monotheïstische religies , dus Tenach, het Nieuwe Testament en de Koran staan op gespannen voet met elkaar.  

Zo hebben Joden net Pesach achter de rug waarin de Haggada, de vertelling van de Uittocht uit Egypte, centraal staat. Veel wetenschappers betwijfelen of het om een echte historische gebeurtenis gaat. Vast staat wel dat in de Egyptische geschiedenis met zijn veelgodendom er een korte periode was waarin farao Akhnaton het ééngodendom voorstond. Na zijn dood werd alles weer gauw teruggedraaid. Als ik het goed heb begrepen, komt zijn regeerperiode ongeveer overeen met de situering in de tijd van de Uittocht van de Joden uit Egypte.

Voor streng gelovigen staat alles vast wat betreft de eigen religie. De heilige boeken zijn het woord van God en bevatten de absolute waarheid. Voor veel seculieren gaat het daarentegen in wezen om sprookjes, die hooguit interessant zijn. Agnosten twijfelen aan de teksten, al vinden zij er ook veel waardevols in. Niet alleen voor toen, ook voor de moderne mens valt er genoeg uit te halen, aldus de agnost.

Bronnen:

https://nl.danielpipes.org/4253/de-islamitische-aanspraak-op-jeruzalem

https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/1605438896-saudi-lawyer-claims-al-aqsa-mosque-s-true-location-is-not-in-jerusalem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Achnaton

Onderwerp(en):
©2024 Stichting PaRDeS | Privacy | Disclaimer
envelopephoneclockmagnifiercrossmenu